TCT Table

From Armagetron
Revision as of 01:17, 14 October 2013 by Elmo (talk | contribs)
Total Points
vs. Beer vs. blondie vs. Elmo vs. Gazelle vs. over vs. RoterBaron vs. Titanoboa vs. vov
Beer Bvb BvE BvG Bvo BvR BvT
blondie bvB 1 bvG bvo 3 1 1 6
Elmo EvB 3 EvG 2 EvR EvT 1 6
Gazelle GvB Gvb GvE Gvo GvR GvT GvV 0
over ovB ovb 2 ovG ovR ovT ovV 2
RoterBaron RvB 1 RvE RvG Rvo RvT RvV 1
Titanoboa TvB 1 TvE TvG Tvo TvR 1 2
vov 0 1 VvG Vvo VvR 0