Template:FTCM3Bracket

From Armagetron
  Opening Round (17:00 GMT) Elite Eight (17:30 GMT) Final Four (18:00 GMT) Championship (18:30 GMT)
                                     
TronZero #1  photon  
 ~bye~  
  TronZero #1
TronZero #5
 photon 10  
   necro 8  
TronZero #5  necro 10
 dragon 7  
  TronZero #1
TronZero #2
 photon 9  
   fizz 10  
TronZero #2  fizz  
 ~bye~  
  TronZero #2
TronZero #6
 fizz 10
   vov 8  
TronZero #6  ~bye~
 vov  
  TronZero #1
Team Elite
 fizz 4
   0000 10
Team Elite  agent  
 ~bye~  
  Team Elite
TronZero #4
 agent 10
   space 9  
TronZero #4  ~bye~
 space  
  Team Elite
TronZero #3
 agent X
   0000 X  
TronZero #3  chop 10  
 blur 8  
  TronZero #3
 chop 8
   0000 10  
 ~bye~
 0000